Som especialistes en Aromateràpia Científica

Temps de lectura 3 min.
Som especialistes en Aromateràpia Científica
2 Març 2020

A Isern Farmàcia som especialistes en Aromateràpia Científica, ja que ens formem constantment sobre les propietats de les plantes medicinals i els olis essencials.

I és que, quan es tracta de la nostra salut, és important saber què fem servir, d'on prové i per a què serveix. És per això que volem ampliar alguns dels conceptes bàsics del món de l'aromateràpia, per tal d'aportar més informació als pacients i que puguin entendre, tant els principis d'aquesta ciència, com les etiquetes dels productes aromaterapèutics.

DEFINICIÓ D'ESSÈNCIA

És una barreja complexa, constituïda per centenars de molècules aromàtiques produïdes per algunes plantes per adaptar-se al medi. Són molècules liposolubles i d'una marcada volatilitat. L'acció farmacològica que tenen aquestes molècules aromàtiques ha afavorit que s'hagin desenvolupat diversos procediments per extreure-les de les plantes.

DEFINICIÓ D'OLI ESSENCIAL

Segons la farmacopea europea és un "Producte olorós generalment de composició complexa, obtinguda a partir d'una matèria vegetal botànicament definida, bé per destil·lació de vapor d'aigua, destil·lació seca, o bé mitjançant un procediment mecànic apropiat i sense escalfament. Un oli essencial es separa habitualment de la fase aquosa per un procediment físic que no comporti cap canvi significatiu en la seva composició."

En definitiva, l'oli essencial és l'essència de la planta extreta mitjançant un procediment que respecti la seva composició bioquímica.

AROMATERÀPIA CIENTÍFICA

Els olis essencials es poden utilitzar amb diferents finalitats: cosmètica, alimentària, en perfums... Quan s'utilitzen amb una finalitat terapèutica, llavors parlem d'aromateràpia científica.

DEFINICIÓ DE QUIMIOTIP

Moltes plantes produeixen essències de composició relativament estable, independentment de les condicions on creixen. Però n'hi ha d'altres que són capaces de produir essències de composició variable depenent de la regió on creixen, o sigui que variarà segons el clima, el tipus de sol, la disponibilitat dels nutrients, etcètera.

Definim doncs el QUIMIOTIP com cadascuna de les varietats d´OE que podem obtenir d'una planta. Generalment acostumen a designar-se amb el nom de la molècula principal, que serà la que li conferirà l'acció terapèutica.

Coneixent l'estudi molecular de l'oli essencial, és a dir l'anàlisi complert de l'oli, els podrem utilitzar basant-nos en la seva composició bioquímica.

CRITERIS DE QUALITAT D'UN OLI ESSENCIAL

Per poder emprar un extracte vegetal amb finalitats terapèutiques és imprescindible exigir uns estàndards mínims de qualitat que ens garanteixen, per damunt de tot, la seguretat i l'eficàcia del tractament. Així doncs un oli essencial terapèutic ha de complir tots aquests criteris:

- Que siguin NATURALS: obtinguts mitjançant destil·lació de vapor d´aigua a una temperatura inferior a 100ºC.

- Que siguin PURS: sense afegir-hi cap tipus de dissolvents orgànics. A mesura que diluïm els principis actius estaríem afegint substàncies d'elevada toxicitat.

- Que siguin COMPLETS: que la destil·lació contingui totes les molècules de l'oli. Les molècules més volàtils surten destil·lades primer, i les molècules més pesades surten més tard. Per aquest motiu, i per assegurar tota l'acció terapèutica de l'oli, s'ha d´esperar a que s'extregui la totalitat de les molècules aromàtiques, encara que això comporti un augment del preu del producte.

- Que estiguin BOTÀNICAMENT DEFINITS: que continguin la denominació científica (gènere i espècie en llatí). Per exemple: Lavanda angustifolia (el que coneixem con a espígol).

- Que estiguin BIOQUÍMICAMNET DEFINITS O QUIMIOTIPATS: com comentàvem abans, la producció d'essències respon a l'aclimatació de les plantes, fet que pot comportar la variació en la composició bioquímica de les essències depenent de factors com la temperatura, el règim pluviomètric, la insolació, el vent o els nutrients del substrat. Per això em d'exigir que el quimiotip de la planta estigui especificat al producte, per poder conèixer la principal molècula que composa la seva essència.

---------

T'agradaria saber més sobre Aromateràpia Científica? Ben aviat continuarem amb més articles relacionats per ampliar els coneixements sobre aquesta ciència. Mentrestant pots acostar-te per la nostra farmàcia per demanar-nos consell!

Preu