Què són les mandales?

Tiempo de lectura 3 min.
Què són les mandales?
21 Mayo 2018

Les mandales són cercles amb dibuixos que es pinten i es fan servir per millorar estats cognitius i de concentració d'alguns pacients.

La paraula Mandala prové del sànscrit i significa "cercle". Un Mandala representa la integritat i ens apareix en tots els aspectes de la vida. La terra, el sol, la lluna i els cercles de vida formats pels nostres amics, familiars i comunitats, tots són mandales comuns.

El cercle representa la naturalesa infinita de la nostra essència. Els hindús, els budistes, els nadius americans i altres mestres espirituals han fet servir el mandala com una eina de meditació i una forma de connectar-se amb l'Ésser Superior. El psicoterapeuta, Carl Jung va usar per primera vegada les mandales de forma terapèutica, com una forma d'accedir a l'Ésser Interior.

¿Què ens aporten les mandales?

Les mandales són una eina de meditació i orientació molt útil perquè el que apareix en el dibuix del mandala ofereix visions magnificades en l'ànima.

A nivell terapèutic, artteràpia, les mandales s'usen per les seves múltiples beneficis:

1. Fomenten l'atenció i la concentració

2. Afavoreixen el desenvolupament de la psicomotricitat fina de mans i dits.

3. Promouen el benestar interior de les persones, al centrar-se en una activitat plaent com és el fet de pintar.

4. Afavoreixen la creativitat dels pacients i la seva imaginació.

5. Redueixen l'estrès i l'ansietat.

6. Ajuden a desenvolupar la paciència, la tenacitat, la perseverança i la constància.

7. Permeten treballar conceptes geomètrics com cercles, triangles, quadrats, estrelles ...

8. Les mandales possibiliten la introducció de vocabulari com colors, formes, mides o emocions.

9. L'art de les mandales propicia un augment de l'autoestima en permetre que la persona creu una cosa pròpia i únic.

10. Finalment, pintar mandales estimula el sentit estètic de la persona.

¿Mandales en el tractament de les demències?

Les persones grans constitueixen un col·lectiu, que en els propers anys continuarà augmentant, donat el procés d'envelliment de la població que està tenint lloc a nivell mundial.

Dins d'aquest grup ens trobem amb un ampli nombre de persones que viuen amb Alzheimer o altres demències. Amb aquest col·lectiu es poden realitzar un ampli nombre d'activitats.

Des del Camp socioeducatiu, les intervencions s'agrupen dins de les denominades Teràpies no farmacològiques.

Existeixen estudis que relacionen les tècniques de mindfulnes i l'ús de mandales amb l'estimulació sensorial d'aquests pacients amb molt bons resultats.

Amb aquests estudis es pot dir que els pacients mantenen les seves capacitats cognitives, funcionalitat i no empitjoren la seva simptomatologia tan ràpid com els pacients dels grups control que no realitzen aquests exercicis.

Ja hi ha evidència científica inicial sobre els benficis que aporta l'aplicació d'aquestes tècniques com a alternativa no farmacològica per al tractament de la Malaltia d'Alzheimer aconseguint, entre les troballes més rellevants, el manteniment de la capacitat cognitiva, la funcionalitat i la psicopatologia durant almenys dos anys en la fase lleu-moderada, i un efecte positiu en la fase avançada de la malaltia.

És per això que, aquesta intervenció ha evidenciat ser capaç de modificar el curs de la malaltia aconseguint una estabilització en el deteriorament clínic del pacient amb Malaltia d'Alzheimer en fase lleu durant els dos anys que ha durat la intervenció.

Malgrat aquests resultats fan falta més estudis sobre l'aplicació de mindfulness per al tractament de la demència, amb l'objectiu d'assolir una consolidació d'aquests resultats.

Per tot això que us he explicat, és evident la importància que poden tenir tècniques com el mindfulnes o l'artteràpia (mitjançant mandales) per abordar la demència i la malaltia d'Alzheimer i poder disminuir la simptomatologia en la demència en general.

FONTS:

Behind the Veil: Mandala Drawings by Dementia Patients (Journal of the American Art Therapy Association Volume 14, 1997 - Issue 3)

Art Therapy with Geriatric Dementia Clients (Kathleen B. Kahn-Denis, MA, ATR-BC Pages 194-199 | Published online: 26 Dec 2013)

Empirical study on the healing nature of mandalas. (Henderson, P., Rosen, D., & Mascaro, N. (2007). Empirical study on the healing nature of mandalas. Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts, 1(3), 148-154.)

https://mandalasdiweb.wordpress.com/2016/09/22/4774/

Precio