Som especialistes en Aromateràpia Científica

Tiempo de lectura 2 min.
Som especialistes en Aromateràpia Científica
2 Marzo 2020

desde Isern farmàcia que som realment especialistes en AROMATERAPIA CIENTIFICA pels criteris que ara t´exposem:

COMENCEM!!!!!!

DEFINICIÓ D´ESENCIA

Barreja complexa, constituida per centenars de molecules aromàtiques produides per algunes plantes per adaptarse al medi. Són molècules liposolubles i d´una marcada volatilitat.L ´acció farmacologica que tenen aquestes molècules aromàtiques, ha motivat que s´hagin desemvolupat diversos procediments per extreu-re´ls de les plantes.

OLI ESSENCIAL

Definició d´oli essencial segons la farmacopea europea:

"Producte olorós generalment de composició complexa, obtinguda a partir d´una materia vegetal botanicament definida, bé per destilació de vapor d´aigua, destilació seca, o bé mitjançant un procediment mecànic apropiat i sense escalfament.Un oli esencial es separa habitualment de la fase acuosa per un procediment físic que no comporti cap canvi significatiu en la seva composició."

Es a dir, l´oli essencial és l´esència de la planta extreta mitjançant un procediment que respecti la seva composició bioquímica.

 Els olis essencials es poden utilitzar amb diferents finalitats: cosmètica, alimentaria,perfums etc....Quan s´utilitzen amb una finalitat terapeutica, llavors parlem d´aromaterapia científica.

 Moltes plantes produeixen esències de composició relativament estable independenment de les condicions on creixen. No obstant , però, n ´hi ha d´altres , que són capaces de produir esencies de composició variable depenent de la regió en la que creixen, variarà segons el clima, el tipus de sol, la disponibilitat dels nutrients  etc....

 Definim doncs el QUIMIOTIP com cadascuna de les varietats d´OE que podem obtindre d´una planta. En general, es solen designar amb el nom de la molecula principal, que serà la que li conferirà l´acció terapèutica.

 Sabent l´estudi molecular de l´oli esencial, és adir l´analisi complert de l´oli, els podrem utilitzar argumentant la seva composició bioquímica.

CRITERIS DE QUALITAT D´UN OLI ESSENCIAL

Per poder emprar un extracte vegetal amb finalitats  terapeutiques es IMPRESCINDIBLE exigir uns estandarts de qualitat mínims que ens garanteixen, per damunt de tot la seguretat i l´Eficacia del tractament. Així doncs un oli esencial terapeutic té que complir tots els criteris seguents:

-NATURAL

Obtingut mitjançant destilacIo de vapor d´aigua a una Tª INFERIOR A 100ºC

-PURS

Es a dir, sense afegir cap tipus de disolvents orgànics. A part de diluir els pricipis actius estariem afegint substàncies d´elevada toxicitat.

-COMPLERTS

Es a dir, que la destilació contingui totes les molecules de l´oli. Les més volatils surten primer i les més pesades surten més tard...per asegurar tota l´acció terapèutica de l óli s´ha d´esperar a que la totaliat de les molecules aromàtiques, s´extregin, encara que això comporti un augment del preu del producte.

- BOTANICAMENT DEFINITS

Denominació científica ( genere i especie en llatí)

 ex.    Lavanda angustifolia     ( l ´espigol )

- BIOQUIMICAMNET DEFINITS  O  QUIMIOTIPATS

Donat que la producció d´esencies respon a l´aclimatació de les plantes, factors com: la temperatura, el regim pluviomètric, l´insolació, el vent, els nutrients del substrat....poden variar la composició bioquímica de les esències.

 Definim el Quimitip com cadascuna de les varietats de l´OE que pot produir una planta. En general es designa amb el nom de la molecula principal, aquella responsable de la seva acció terapèutica.

Precio